Welke olie is geschikt voor mijn auto?

Een keuze maken uit de vele diverse soorten motorolie is niet zo eenvoudig als vroeger. Om te weten of bijvoorbeeld een 5W30 een goede keus is voor u, houdt in dat u iets meer zou moeten weten over de eigenschappen en functie van motorolie.
Minerale olie wordt gedestilleerd uit ruwe aardolie, die met diverse middelen of technieken stabieler gemaakt wordt tot minerale basisoliën in diverse gradaties.
Synthetische olie wordt in een laboratorium vervaardigd door allerlei chemische handelingen te verrichten met een beperkt aantal moleculen. In de keuze en verwerking van de moleculen wordt heel precies gewerkt naar de gewenste prestaties van het eindproduct als het gaat om de stabiliteit, inwendige weerstand en dergelijke.

Om tot de beste olie te komen wordt er vaak een mengsel gemaakt van minerale en synthetische oliën. Additieven, oftewel dopes, worden in de olievariant toegevoegd om een nog hogere kwaliteit te krijgen. Allerlei diverse eigenschappen en/of functies kunnen hiermee beïnvloed worden, denk aan het inwendig schoon houden van de motor, het verminderen van wrijving tussen onderdelen en anti-oxidatie ten aanzien van metalen onderdelen.
De viscositeit spreekt van de dikte of stroperigheid van de olie. Hoe dikker, des te sterker de smeerfilm. Hoe dunner, des te sneller vuil en hitte afgevoerd kan worden en des te sneller smeerolie bij een koude motor inwendig verdeeld wordt. Olie wordt echter dunner naarmate de motor heet wordt. Door het inmengen van een additief (Viscositeits-Index verbeteraar) die dit verbetert, ontstaat de multigrade olie. Een 5W30 olie heeft bijvoorbeeld de viscositeit van een SAE 5 olie bij een koude motor en bij 100°C de viscositeit van een SAE 40 olie. De W staat voor winter en duidt dus op lage temperaturen.

In de actualiteit is de trend is olie steeds dunner gemaakt wordt en dat fabrikanten speciale eisen stellen. Begrippen die daarbij aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld HTHS en low-SAPS, zijn voor de meeste auto eigenaren echter niet zozeer van toepassing.
De kwaliteitsnormen voor Amerikaanse (API) en Europese (ACEA) auto’s zijn niet echt nuttig daarbij. Ze worden helaas amper toegepast en zijn in het bijzonder voor motormotoren zelfs niet geschikt als norm. De Japanse norm (JASO) biedt voor met name de motoreigenaar overigens wel een uitkomst.
De olie die over het algemeen geschikt is voor uw auto is een merkolie van goede kwaliteit, bijvoorbeeld half- of volsynthetisch, SG en tenminste gekwalificeerd voor een JASO MA1. Bij het rijden in de winter kiest u voor een lager getal voor de W. Rijdt u grote afstanden dan kiest u voor een lager getal na de W. Een hoger getal na de W is geschikter voor iemand die kortere afstanden rijdt. De 5W30 olie is dus een olie die geschikt is voor winterse omstandigheden en grote afstanden.